...halo, dostava zvuka, što želite naručiti?

Reporteri bez dna


"Reporteri bez dna"
je pod sekcija NewsK.L.U.B.-a u kojoj Vas izvještavamo Gdje smo bilo, Šta smo radili, Šta smo vidili ili čuli, Što nam se učinilo da smo vidili ili čuli, ... Svi koji se žele uključiti u pisanje Reportova sa koncerta, partija, bakinog rođendana, bar micve ili nekih drugih društvenih okupljanja neka nam se jave.