...halo, dostava zvuka, što želite naručiti?

O nama


Udruga „K.L.U.B. Dostava Zvuka“
Braće Ivšić 10, 33515 Orahovica
MBr: 2683946
OIB: 17076785874

IBAN: HR6023400091110448165
Tel: 0981938611, 0993073767
eMail: dostava.zvuka@gmail.com
WEB:  www.dostavazvuka.com

Upravni odbor:

  • Predsjednik: Ivan Matković
  • Članovi: Marko Nemec i Ivan Šišuljak 

PRISTUPNICA

C I LJ:

Cilj i svrha osnivanja Udruge je razvoj nezavisnog kulturnog i umjetničkog izražavanja te uključivanje mladih u kreiranje istog. To uključuje poticanje, promicanje i unapređivanje svih oblika aktivnosti mladih na području glazbenog, likovnog, video i foto stvaralaštva, grafičkog dizajna, izdavaštva, glume, ekologije i sporta te ujedno održavanje i organiziranje koncertnih događanja, festivala, izložbi, kulturnih priredbi, savjetovanja, radionica, predavanja te druge oblike kulturno urbanog izražavanja i edukacije. 
  • organizirati festivale, predstave, izložbe, edukacijska predavanja, radionice, glazbena i slična događanja
  • organizirati pojedinačna koncertna događanja alternativnih glazbenih pravaca stranih i domaćih glazbenih sastava
  • okupljati neafirmirane i afirmirane glazbene, likovne, književne, filmske i ostale stvaraoce koji se bave i žele baviti svim granama urbanog, edukacijskog i umjetničkog izražavanja
  • promovirati urbanu kulturu sa svim svojim pripadajućim aktivnostima kao aspekt od velike važnosti i neosporivog potencijala za turizam Republike Hrvatske
  • organizirati edukativne prezentacije, predavanja i tečajeve
  • uspostavljati kontakte sa sličnim organizacijama širom Hrvatske i svijeta, te organizirati i sudjelovati u zajedničkim druženjima
  • promicati sve oblike ekstremnih sportova i upoznati širu javnost sa istim