...halo, dostava zvuka, što želite naručiti?

utorak, 20. studenoga 2012.

RADIONICA: Obrazovanje kadrova u turizmu o EU fondovima i upravljanju projektnim ciklusom u Virovitičko-podravskoj županiji


VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske organizira radionicu „Obrazovanje kadrova u turizmu o EU fondovima i upravljanju projektnim ciklusom u Virovitičko-podravskoj županiji”.

Radionica će se održati od 22-23.11.2012 u Centar za edukaciju Orahovica (dječjem odmaralištu "Merkur) u Orahovici,  s trajanjem od 9-15 sati. Radionica je namijenjena zaposlenicima u lokalnoj samoupravi, turističkim organizacijama, kadrovima u turizmu i ugostiteljstvu, malim poduzetnicima i turističkim domaćinstvima u seoskim sredinama, ostalim zainteresiranima za obuku u metodologiji kojom se planiraju i provode projekti financirani iz različitih fondova EU.

Cilj projekta je proširivanje znanja postojećih i potencijalnih poduzetnika u turizmu o projektnom ciklusu i mogućnostima financiranja u turizmu iz strukturnih fondova EU, koja će im biti na raspolaganju kada Hrvatska postane članica EU. Projektom se želi povećati razina znanja o upravljanju projektnim ciklusom u skladu sa procedurama EU i razviti osnovne vještine upravljanja projektnim ciklusom kao i informirati ulagače u turizmu o EU fondovima, s posebnim osvrtom na turizam. 

Sudjelovanje na radionici je besplatno. Program pogledajte u nastavku.


Dan 1.Vremenski okvir

Tema

9:00  ̶  9:30

Uvod u pretpristupne i strukturne fondove EU

9:30 – 10:30

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

10:30 – 10:45

Pauza (kava)

10:45 – 12:00

Objava natječaja i natječajna dokumentacija

12:00 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:30

Identifikacija: analiza dionika

Vježba (izbor projektne teme i analiza dionika)

13:30 – 13:45

Pauza (kava)

13:45 – 15:00

Identifikacija: stablo problema i stablo ciljeva. Vježba

Dan 2.Vremenski okvir

Tema

9:00  ̶  9:30

Logička matrica: intervencijska logika, pretpostavke i indikatori

9:30 – 10:30

Obrazac za prijavu projekta. Vježba

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:00

Proračun projekta. Vježba

12:00 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:30

Odabir i ocjena projekata. Vježba

13:30 – 13:45

Pauza

13:45 – 15:00

Zaključci i evaluacija seminara

Nema komentara:

Objavi komentar